Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Autorské honoráře od roku 2015...

24.11.2014
Jak to bude s autorskými honoráři v příštím roce?
V roce 2013 se při vyplácení příjmů z autorských honorářů do 7000 Kč používalo zdanění srážkovou daní u zdroje. V roce 2014 došlo k prolomení pravidla, že srážková daň je konečná, že již nedá vyúčtovat jako záloha. V roce 2014 si mohl poplatník vyúčtovat tuto sraženou daň stejně jako zálohu na daň z příjmů fyzických osob. Toto nyní platí i pro autorské honoráře. Od roku 2015 bude hranice posunuta na 10.000 Kč a srážkovou daň si nebude moci poplatník vyúčtovat v daňovém přiznání.