Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Povinnosti spojené s vykazováním Zpráv podle jednotlivých zemí

31.12.2018

Ohlášení CbCR   – lhůta pro podání ohlášení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zn
                           odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení CbCR – lhůta pro podání oznámení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz
                           § 13zm zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.