Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z příjmů

01.04.2020
  • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
  • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám