Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z příjmů

02.03.2020
  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
  • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019