Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z přidané hodnoty

31.10.2019

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace