Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z příjmu

01.07.2019

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce