Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z příjmů

01.04.2019

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám