Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň silniční

17.12.2018

– záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční
   daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou
   sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční