Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z přidané hodnoty

26.11.2018

– daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018
– souhrnné hlášení za říjen 2018
– kontrolní hlášení za říjen 2018