Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z přidané hodnoty

27.08.2018

– daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018
– souhrnné hlášení za červenec 2018
– kontrolní hlášení za červenec 2018