Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z přidané hodnoty

25.07.2018

– daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2018
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
– kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018