Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z příjmů

02.07.2018

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit
nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce