Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z přidané hodnoty

25.04.2018

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2018
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018