Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z příjmů

03.04.2018

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací
období 2017
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný
audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018