Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z příjmů

20.03.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za
zdaňovací období 2017