Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z přidané hodnoty

25.01.2018

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017