Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z nemovitých věcí

30.11.2017

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)