Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z příjmů

31.10.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017