Online poptávka
543 249 832
608 737 948

daň z příjmů

03.07.2017

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce