Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Daňový kalendář

01.04.2017

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

10.04.2017

splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

18.04.2017

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017

20.04.2017

daňové přiznání a daň k MOSS

20.04.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.04.2017

splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.2017

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017

25.04.2017

daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017

25.04.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017

25.04.2017

daňové přiznání za březen 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)

02.05.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017

10.05.2017

splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

22.05.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05.2017

daňové přiznání a daň za duben 2017
souhrnné hlášení za duben 2017
kontrolní hlášení za duben 2017

25.05.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

25.05.2017

splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)

31.05.2017

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017

09.06.2017

splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2017

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.06.2017

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017

26.06.2017

souhrnné hlášení za květen 2017

26.06.2017

kontrolní hlášení za květen 2017

26.06.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017

26.06.2017

splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

26.06.2017

daňové přiznání za květen 2017

26.06.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)

30.06.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017

30.06.2017

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

30.06.2017

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

03.07.2017

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10.07.2017

splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

17.07.2017

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017

20.07.2017

daňové přiznání a daň k MOSS

20.07.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.07.2017

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017

25.07.2017

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017

25.07.2017

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

25.07.2017

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

25.07.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017

25.07.2017

splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.07.2017

daňové přiznání za červen 2017

25.07.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)

31.07.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017

09.08.2017

splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

21.08.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.08.2017

splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08.2017

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017

25.08.2017

souhrnné hlášení za červenec 2017

25.08.2017

kontrolní hlášení za červenec 2017

25.08.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017

25.08.2017

daňové přiznání za červenec 2017

25.08.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)

31.08.2017

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

31.08.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017

11.09.2017

splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2017

čtvrtletní záloha na daň

20.09.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.09.2017

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017

25.09.2017

souhrnné hlášení za srpen 2017

25.09.2017

kontrolní hlášení za srpen 2017

25.09.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017

25.09.2017

splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2017

daňové přiznání za srpen 2017

25.09.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)

02.10.2017

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH

02.10.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017

10.10.2017

splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

16.10.2017

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017

20.10.2017

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20.10.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.10.2017

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017

25.10.2017

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017

25.10.2017

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

25.10.2017

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

25.10.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017

25.10.2017

splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.10.2017

daňové přiznání za září 2017

25.10.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)

31.10.2017

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

31.10.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

09.11.2017

splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.11.2017

splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.2017

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017

27.11.2017

souhrnné hlášení za říjen 2017

27.11.2017

kontrolní hlášení za říjen 2017

27.11.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017

27.11.2017

daňové přiznání za říjen 2017

27.11.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)

30.11.2017

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017

11.12.2017

splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12.2017

záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

15.12.2017

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.12.2017

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017

27.12.2017

souhrnné hlášení za listopad 2017

27.12.2017

kontrolní hlášení za listopad 2017

27.12.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017

27.12.2017

splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

27.12.2017

daňové přiznání za listopad 2017

27.12.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)

20.01.2018

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22.01.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

24.01.2018

splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.2018

daňové přiznání za prosinec 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)

25.01.2018

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec
2017

25.01.2018

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

25.01.2018

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017

31.01.2018

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31.01.2018

daňové přiznání a daň za rok 2017

31.01.2018

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018

31.01.2018

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

09.02.2018

splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.2018

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň
a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20.02.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

26.02.2018

splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň – daňové přiznání za leden 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)

26.02.2018

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018
souhrnné hlášení za leden 2018
kontrolní hlášení za leden 2018

26.02.2018

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018

28.02.2018

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018

01.03.2018

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

01.03.2018

podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu
za odvodové období 2017

12.03.2018

splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2018

čtvrtletní záloha na daň

20.03.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za
zdaňovací období 2017

20.03.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

26.03.2018

daňové přiznání za únor 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)

26.03.2018

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018
souhrnné hlášení za únor 2018
kontrolní hlášení za únor 2018

26.03.2018

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018

27.03.2018

splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

03.04.2018

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací
období 2017
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný
audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018

09.04.2018

splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

16.04.2018

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018

20.04.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

20.04.2018

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

24.04.2018

splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.2018

daňové přiznání za březen 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)

25.04.2018

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2018
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018

25.04.2018

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018

25.04.2018

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliva splatnost související jistoty.

30.04.2018

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018

10.05.2018

splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

21.05.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

25.05.2018

splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)

25.05.2018

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2018
souhrnné hlášení za duben 2018
kontrolní hlášení za duben 2018

25.05.2018

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018

31.05.2018

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018

31.05.2018

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou
poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

11.06.2018

splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2018

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

25.06.2018

splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za květen 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)

25.06.2018

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018
souhrnné hlášení za květen 2018
kontrolní hlášení za květen 2018

25.06.2018

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018

02.07.2018

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit
nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

02.07.2018

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10.07.2018

splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

16.07.2018

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018

20.07.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

20.07.2018

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

25.07.2018

– splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2018
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
   olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)

25.07.2018

– daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2018
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
– kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018

25.07.2018

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018

25.07.2018

– daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018

30.07.2018

– podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv
   a splatnost související jistoty.

31.07.2018

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018

09.08.2018

– splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

20.08.2018

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

27.08.2018

– daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018
– souhrnné hlášení za červenec 2018
– kontrolní hlášení za červenec 2018

27.08.2018

– daňové přiznání za červenec 2018
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
   a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)

27.08.2018

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018

31.08.2018

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018

31.08.2018

– splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb
   s daní vyšší než 5 000 Kč)

10.09.2018

– splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

17.09.2018

– čtvrtletní záloha na daň

20.09.2018

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.09.2018

– splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za srpen 2018
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
   olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)

25.09.2018

– daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018
– souhrnné hlášení za srpen 2018
– kontrolní hlášení za srpen 2018

25.09.2018

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018

30.09.2018

– žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

01.10.2018

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018

10.10.2018

– splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.10.2018

– záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018

20.10.2018

– daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22.10.2018

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.10.2018

– splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2018
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
   olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)

25.10.2018

– daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
– kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018

25.10.2018

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018

25.10.2018

– daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018

30.10.2018

– podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv
   a splatnost související jistoty.

31.10.2018

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018

31.10.2018

– poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona
   o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti
   o zrušení nebo změnu skupinové registrace

09.11.2018

– splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2018

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.11.2018

 

– splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za říjen 2018
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
   olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)

26.11.2018

– daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018
– souhrnné hlášení za říjen 2018
– kontrolní hlášení za říjen 2018

26.11.2018

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018

30.11.2018

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018

30.11.2018

– splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

10.12.2018

– splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

17.12.2018

– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

17.12.2018

– záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční
   daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou
   sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

20.12.2018

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.12.2018

– splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2018
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
   olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)

27.12.2018

– daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018
– souhrnné hlášení za listopad 2018
– kontrolní hlášení za listopad 2018

27.12.2018

– daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018

31.12.2018

– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018

31.12.2018

Ohlášení CbCR   – lhůta pro podání ohlášení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zn
                           odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení CbCR – lhůta pro podání oznámení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz
                           § 13zm zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

09.01.2019

splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

20.01.2019

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

21.01.2019

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.01.2019

splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.2019

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018

25.01.2019

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018

25.01.2019

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

25.01.2019

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

25.01.2019

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018

25.01.2019

daňové přiznání za prosinec 2018

25.01.2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)

31.01.2019

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb

31.01.2019

daňové přiznání a daň za rok 2018

31.01.2019

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019

31.01.2019

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

11.02.2019

– splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.2019

učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018

15.02.2019

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20.02.2019

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.02.2019

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019

25.02.2019

souhrnné hlášení za leden 2019

25.02.2019

kontrolní hlášení za leden 2019

25.02.2019

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019

25.02.2019

splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.02.2019

daňové přiznání za leden 2019

25.02.2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)

28.02.2019

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

01.03.2019

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

12.03.2019

splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2019

čtvrtletní záloha na daň

20.03.2019

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20.03.2019

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

25.03.2019

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019

25.03.2019

souhrnné hlášení za únor 2019

25.03.2019

kontrolní hlášení za únor 2019

25.03.2019

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019

25.03.2019

daňové přiznání za únor 2019

25.03.2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)

27.03.2019

splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

27.03.2019

daňové přiznání za květen 2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)

01.04.2019

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019

01.04.2019

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018

01.04.2019

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

09.04.2019

splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.04.2019

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019

20.04.2019

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

23.04.2019

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.04.2019

splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.2019

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019

25.04.2019

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019

25.04.2019

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 201

25.04.2019

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

25.04.2019

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019

25.04.2019

daňové přiznání za březen 2019

25.04.2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)

30.04.2019

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019

30.04.2019

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

10.05.2019

splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.2019

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.05.2019

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019

souhrnné hlášení za duben 2019

kontrolní hlášení za duben 2019

27.05.2019

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019

27.05.2019

splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za duben 2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)

31.05.2019

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 

31.05.2019

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019

10.06.2019

splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

17.06.2019

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.2019

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.06.2019

splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.06.2019

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019

souhrnné hlášení za květen 2019

kontrolní hlášení za květen 2019

25.06.2019

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

01.07.2019

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

01.07.2019

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

01.07.2019

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10.07.2019

splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.07.2019

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

20.07.2019

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22.07.2019

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.07.2019

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019

25.07.2019

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

25.07.2019

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019

25.07.2019

splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červen 2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)

30.07.2019

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

31.07.2019

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

09.08.2019

splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

20.08.2019

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.08.2019

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019

souhrnné hlášení za červenec 2019

kontrolní hlášení za červenec 2019

26.08.2019

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019

26.08.2019

splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červenec 2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)

02.09.2019

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

02.09.2019

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

09.09.2019

splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16.09.2019

čtvrtletní záloha na daň

20.09.2019

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.09.2019

splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2019

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019

souhrnné hlášení za srpen 2019

kontrolní hlášení za srpen 2019

25.09.2019

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019

25.09.2019

daňové přiznání za srpen 2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)

30.09.2019

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

30.09.2019

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

10.10.2019

splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15.10.2019

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019

20.10.2019

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

21.10.2019

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.10.2019

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019

25.10.2019

daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2019

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

25.10.2019

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019

25.10.2019

splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za září 2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)

30.10.2019

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

31.10.2019

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019

31.10.2019

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

11.11.2019

splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2019

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.11.2019

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019

souhrnné hlášení za říjen 2019

kontrolní hlášení za říjen 2019

25.11.2019

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

25.11.2019

splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za říjen 2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)

02.12.2019

splatnost 2. splátky daně (poplatníci s výši daně do 5 000 Kč včetně)

 

 

02.12.2019

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019

10.12.2019

splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16.12.2019

záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

16.12.2019

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.2019

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.12.2019

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019

souhrnné hlášení za listopad 2019

kontrolní hlášení za listopad 2019

27.12.2019

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019

27.12.2019

splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za listopad 2019

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)

27.12.2019
 • daňové přiznání za leden 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)
31.12.2019

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019

09.01.2020
 • splatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.01.2020
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.2020
 • splatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
27.01.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019
27.01.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019
 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
27.01.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019
27.01.2020
 • daňové přiznání za prosinec 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)
31.01.2020
 • hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb
31.01.2020
 • daňové přiznání a daň za rok 2019
31.01.2020
 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
31.01.2020
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019
10.02.2020
 • splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17.02.2020
 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20.02.2020
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.02.2020
 • splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.02.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020
 • kontrolní hlášení za leden 2020
 • souhrnné hlášení za leden 2020
25.02.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020
25.02.2020
 • daňové přiznání za leden 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)
02.03.2020
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
11.03.2020
 • splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
16.03.2020
 • čtvrtletní záloha na daň
20.03.2020
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
25.03.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
 • kontrolní hlášení za únor 2020
 • souhrnné hlášení za únor 2020
25.03.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020
25.03.2020
 • daňové přiznání za únor 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)
26.03.2020
 • splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.2020
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020
01.04.2020
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
09.04.2020
 • splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.04.2020

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020

20.04.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.04.2020
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.04.2020
 • splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
27.04.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
27.04.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020
 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
27.04.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020
27.04.2020
 • daňové přiznání za březen 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.04.2020
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020
30.04.2020
 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
11.05.2020
 • splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20.05.2020
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.05.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020
 • kontrolní hlášení duben 2020
 • souhrnné hlášení duben 2020
25.05.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020
25.05.2020
 • daňové přiznání za duben 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)
 • splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
01.06.2020
 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 

01.06.2020
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
09.06.2020
 • splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.2020
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
22.06.2020
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.06.2020
 • splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020
 • kontrolní hlášení květen 2020
 • souhrnné hlášení květen 2020
25.06.2020
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020
25.06.2020
 • daňové přiznání za květen 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.06.2020
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
30.06.2020

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů