Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Účetní položka

Účetní položkou se rozumí řádek v hlavní knize či v peněžním deníku.