Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Správce daně

Správce daně je orgán veřejné moci, kterému byla svěřena působnost v oblasti správy daní.