Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Rekonstrukce účetnictví

Rekonstrukcí účetnictví se rozumí komplexní přepracování již uzavřených účetních období.