Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Plátce

Plátce je subjekt, který daň odvádí správci daně.