Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Paušál na dopravu

Paušálem na dopravu se rozumí paušál dle §24 od. 2 písm. zt, Zákona č. 586/1992Sb, o daních z příjmů.