Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Obrat

Obratem se rozumí obrat pro účely DPH.