Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Náklad vs. výdaj

Pokud je někde zmíněn výraz náklad či výdaj, tak význam tohoto slova je totožný, pouze výdaj se používá v daňové evidenci a náklad se používá v účetnictví.