Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Sklady

Zahrnuje vedení skladové evidence na našem software i na software zákazníka a její propojení s účetnictvím. Účtování v účetnictví typem A i B dle českého účetního standardu číslo 15. Tato služba je málo využívána z důvodu toho, že skladovou evidenci si firma musí vést sama, jelikož musí mít přehled o pohybech ve skladu online.