Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Knihy jízd

Tato služba zahrnuje vedení knihy jízd na základě podkladů dodaných klientem. Kniha jízd bývá často opomíjenou povinností účetních jednotek a může způsobit značné komplikace při kontrole ze strany finančního úřadu.