Online poptávka
543 249 832
608 737 948

Doplňkové služby

Nabízené služby

Naše společnost poskytuje veškeré ekonomické služby v oblasti účetnictví. Tyto služby poskytuje dle požadavků klienta ve formě externí či interní spolupráce. Společnost se zaměřuje na potřeby malých a středních firem, protože tyto firmy ušetří náklady a mají záruku odbornosti. Zaměřujem se na firmy z Brna a blízkého okolí.

Vední daňové evidence

Termín „daňová evidence“ je dle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, novým označením pro bývalé jednoduché účetnictví. Tato služba zahrnuje vedení daňové evidence se všemi souvisejícími úkony, dle požadavků klienta, včetně zpětného zpracování daňové evidence, rekonstrukce daňové evidence, kontroly daňové evidence a ostatních služeb týkajících se daňové evidence na základě dohody.

Vedení účetnictví

Termín „účetnictví“ je dle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, novým označením pro podvojné účetnictví. Tato služba zahrnuje vedení účetnictví se všemi souvisejícími úkony, dle požadavků klienta, včetně zpětného zpracování účetnictví, rekonstrukce účetnictví, kontroly účetnictví a ostatních služeb týkajících se účetnictví na základě dohody.

Zpracování daňových přiznání

Tato služba zahrnuje zpracování všech druhů daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob, k dani z příjmu právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani spotřební, k dani silniční, k dani z nemovitostí, k dani z převodu nemovitostí, k dani dědické, k dani darovací a dalších souvisejících zákonných povinností. Daňová přiznání jsou vyplněna buď na základě předložených údajů od klienta, v tom případě odpovídá firma jen za údaje vyplněné na daňovém tiskopisu přiznání a nezkoumá úplnost a pravdivost předložených údajů. Druhá varianta spočívá v kontrole účetnictví či daňové evidence, daňové přiznání je pak vyplněno na základě zkontrolovaných údajů. V tomto případě za daňové přiznání naše firma odpovídá v plném rozsahu.

Zastupování v daňových záležitostech

Na základě plné moci zastupujeme klienta ve veškerých záležitostech před finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a jinými institucemi.

Zpracování mezd a personalistiky

Tato služba zahrnuje výpočet mezd, odvodů sociálního a zdravotního pojištění včetně vytisknutí a rozeslání výplatních pásek, roční zúčtování daně zaměstnancům, roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, roční vyúčtování srážkové daně, odevzdávání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení a další související operace. Dále pak po dohodě s klientem vedení veškeré personální agendy, přihlašování a odhlašování zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, hlášení o zaměstnávání důchodců a další úkony spojené s vedením personální agendy.

Doplňkové služby

Doplňkové služby zahrnují zejména vedení skladové evidence, vedení knihy jízd, účetní poradenství a další služby dle dohody s klientem.