Online poptávka
+420 543 249 832

Stav důchodového konta

13.07.2015
Co je to důchodové konto?
Důchodové konto je vlastně přehled dob důchodového pojištění evidovaných Českou správou sociálního zabezpečení. Lidé se dozvědí o svých dobách důchodového pojištění, případně náhradních dobách pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 i přehled hrubých výdělků a vyloučených dob (např. doby dočasné pracovní neschopnosti). Na výpisu je uveden celkový součet evidované doby a také přehled a součet neevidovaných dob, pro které ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. V součtu evidovaných dob jsou zahrnuty i doby evidence na úřadu práce, které se pro účely nároku na dávku důchodového pojištění a její výši hodnotí v omezené míře. ČSSZ bude přehledy dob pojištění rozesílat lidem, kterým se blíží důchodový věk tj. mužům ročník narození 1954 a ženám ročník narození 1957. Přehledy by měly být rozeslány během prázdnin. ČSSZ chce informovat lidi, kterým se blíží důchodový věk o dobách pojištění s předstihem, aby mohli tito lidé případně doložit neevidovanou dobu pojištění.