Online poptávka
+420 543 249 832
+420 608 737 948

Školkovné již za rok 2014?

10.02.2015
Jak lze uplatnit slevu školkovné?
Slevu na dani je možné uplatnit ve výši nákladů za umístění dítěte v zařízení předškolního věku dle školského zákona. Náklady se myslí pouze náklady za docházku dítěte do předškolního zařízení, nelze uplatnit náklady na stravu a na další aktivity zejména kroužky atd. Sleva na dani může být využita již za rok 2014 v ročním zúčtování nebo v přiznání k dani z příjmů, na základě potvrzení mateřské školky o nákladech zaplacených v roce 2014. Forma potvrzení není dána, každá školka může vystavit potvrzení jiné.