Online poptávka
+420 543 249 832

Daňový kalendář

03.04.2017

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

10.04.2017

splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

18.04.2017

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017

20.04.2017

daňové přiznání a daň k MOSS

20.04.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.04.2017

splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.2017

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017

25.04.2017

daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017

25.04.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017

25.04.2017

daňové přiznání za březen 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)

02.05.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017

10.05.2017

splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

22.05.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05.2017

daňové přiznání a daň za duben 2017
souhrnné hlášení za duben 2017
kontrolní hlášení za duben 2017

25.05.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

25.05.2017

splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)

31.05.2017

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017

09.06.2017

splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2017

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.06.2017

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017

26.06.2017

souhrnné hlášení za květen 2017

26.06.2017

kontrolní hlášení za květen 2017

26.06.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017

26.06.2017

splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

26.06.2017

daňové přiznání za květen 2017

26.06.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)

30.06.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017

30.06.2017

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

30.06.2017

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

03.07.2017

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10.07.2017

splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

17.07.2017

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017

20.07.2017

daňové přiznání a daň k MOSS

20.07.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.07.2017

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017

25.07.2017

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017

25.07.2017

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

25.07.2017

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

25.07.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017

25.07.2017

splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.07.2017

daňové přiznání za červen 2017

25.07.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)

31.07.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017

09.08.2017

splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

21.08.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.08.2017

splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08.2017

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017

25.08.2017

souhrnné hlášení za červenec 2017

25.08.2017

kontrolní hlášení za červenec 2017

25.08.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017

25.08.2017

daňové přiznání za červenec 2017

25.08.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)

31.08.2017

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

31.08.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017

11.09.2017

splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2017

čtvrtletní záloha na daň

20.09.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.09.2017

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017

25.09.2017

souhrnné hlášení za srpen 2017

25.09.2017

kontrolní hlášení za srpen 2017

25.09.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017

25.09.2017

splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2017

daňové přiznání za srpen 2017

25.09.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)

02.10.2017

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH

02.10.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017

10.10.2017

splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

16.10.2017

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017

20.10.2017

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20.10.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.10.2017

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017

25.10.2017

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017

25.10.2017

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

25.10.2017

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

25.10.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017

25.10.2017

splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.10.2017

daňové přiznání za září 2017

25.10.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)

31.10.2017

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

31.10.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

09.11.2017

splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.11.2017

splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.2017

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017

27.11.2017

souhrnné hlášení za říjen 2017

27.11.2017

kontrolní hlášení za říjen 2017

27.11.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017

27.11.2017

daňové přiznání za říjen 2017

27.11.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)

30.11.2017

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017

11.12.2017

splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12.2017

záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

15.12.2017

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.12.2017

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017

27.12.2017

souhrnné hlášení za listopad 2017

27.12.2017

kontrolní hlášení za listopad 2017

27.12.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017

27.12.2017

splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

27.12.2017

daňové přiznání za listopad 2017

27.12.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)

20.01.2018

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22.01.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

24.01.2018

splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.2018

daňové přiznání za prosinec 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)

25.01.2018

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec
2017

25.01.2018

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

25.01.2018

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017

31.01.2018

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31.01.2018

daňové přiznání a daň za rok 2017

31.01.2018

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018

31.01.2018

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017