Online poptávka
+420 543 249 832

Daňový kalendář

01.04.2017

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

10.04.2017

splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

18.04.2017

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017

20.04.2017

daňové přiznání a daň k MOSS

20.04.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.04.2017

splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.2017

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017

25.04.2017

daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017

25.04.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017

25.04.2017

daňové přiznání za březen 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)

02.05.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017

10.05.2017

splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

22.05.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05.2017

daňové přiznání a daň za duben 2017
souhrnné hlášení za duben 2017
kontrolní hlášení za duben 2017

25.05.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

25.05.2017

splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)

31.05.2017

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017

09.06.2017

splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2017

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.06.2017

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017

26.06.2017

souhrnné hlášení za květen 2017

26.06.2017

kontrolní hlášení za květen 2017

26.06.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017

26.06.2017

splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

26.06.2017

daňové přiznání za květen 2017

26.06.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)

30.06.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017

30.06.2017

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

30.06.2017

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

03.07.2017

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10.07.2017

splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

17.07.2017

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017

20.07.2017

daňové přiznání a daň k MOSS

20.07.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.07.2017

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017

25.07.2017

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017

25.07.2017

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

25.07.2017

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

25.07.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017

25.07.2017

splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.07.2017

daňové přiznání za červen 2017

25.07.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)

31.07.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017

09.08.2017

splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

21.08.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.08.2017

splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08.2017

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017

25.08.2017

souhrnné hlášení za červenec 2017

25.08.2017

kontrolní hlášení za červenec 2017

25.08.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017

25.08.2017

daňové přiznání za červenec 2017

25.08.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)

31.08.2017

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

31.08.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017

11.09.2017

splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2017

čtvrtletní záloha na daň

20.09.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.09.2017

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017

25.09.2017

souhrnné hlášení za srpen 2017

25.09.2017

kontrolní hlášení za srpen 2017

25.09.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017

25.09.2017

splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2017

daňové přiznání za srpen 2017

25.09.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)

02.10.2017

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH

02.10.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017

10.10.2017

splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

16.10.2017

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017

20.10.2017

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20.10.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.10.2017

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017

25.10.2017

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017

25.10.2017

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

25.10.2017

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

25.10.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017

25.10.2017

splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.10.2017

daňové přiznání za září 2017

25.10.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)

31.10.2017

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

31.10.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

09.11.2017

splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.11.2017

splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.2017

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017

27.11.2017

souhrnné hlášení za říjen 2017

27.11.2017

kontrolní hlášení za říjen 2017

27.11.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017

27.11.2017

daňové přiznání za říjen 2017

27.11.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)

30.11.2017

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2017

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017

11.12.2017

splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12.2017

záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

15.12.2017

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.2017

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.12.2017

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017

27.12.2017

souhrnné hlášení za listopad 2017

27.12.2017

kontrolní hlášení za listopad 2017

27.12.2017

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017

27.12.2017

splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

27.12.2017

daňové přiznání za listopad 2017

27.12.2017

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)

20.01.2018

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22.01.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

24.01.2018

splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.2018

daňové přiznání za prosinec 2017
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)

25.01.2018

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec
2017

25.01.2018

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

25.01.2018

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017

31.01.2018

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31.01.2018

daňové přiznání a daň za rok 2017

31.01.2018

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018

31.01.2018

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

09.02.2018

splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.2018

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň
a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20.02.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

26.02.2018

splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň – daňové přiznání za leden 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)

26.02.2018

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018
souhrnné hlášení za leden 2018
kontrolní hlášení za leden 2018

26.02.2018

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018

28.02.2018

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018

01.03.2018

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

01.03.2018

podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu
za odvodové období 2017

12.03.2018

splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2018

čtvrtletní záloha na daň

20.03.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za
zdaňovací období 2017

20.03.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

26.03.2018

daňové přiznání za únor 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)

26.03.2018

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018
souhrnné hlášení za únor 2018
kontrolní hlášení za únor 2018

26.03.2018

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018

27.03.2018

splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

03.04.2018

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací
období 2017
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný
audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018

09.04.2018

splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

16.04.2018

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018

20.04.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

20.04.2018

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

24.04.2018

splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.2018

daňové přiznání za březen 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)

25.04.2018

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2018
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018

25.04.2018

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018

25.04.2018

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliva splatnost související jistoty.

30.04.2018

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018

10.05.2018

splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

21.05.2018

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

25.05.2018

splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)

25.05.2018

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2018
souhrnné hlášení za duben 2018
kontrolní hlášení za duben 2018

25.05.2018

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018

31.05.2018

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018

31.05.2018

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou
poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

11.06.2018

splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2018

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

25.06.2018

splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za květen 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)

25.06.2018

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018
souhrnné hlášení za květen 2018
kontrolní hlášení za květen 2018

25.06.2018

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018

02.07.2018

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018
daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit
nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce