EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Slovník pojmů

Slovník pojmů

 • daňovou evidencí se, dle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, rozumí bývalé jednoduché účetnictví
 • účetnictvím se, dle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, rozumí bývalé podvojné účetnictví
 • účetní položkou se rozumí řádek v hlavní knize či v peněžním deníku
 • smluvní klienti, se rozumí klienti s nimiž byla uzavřena mandátní smlouva na vedení účetnictví či daňové evidence
 • rekonstrukcí účetnictví se rozumí komplexní přepracování již uzavřených účetních období
 • škoda způsobená klientovi se rozumí škoda způsobená naší společností, ne však škoda způsobená na základě nepravdivých nebo neúplných dokladů či podkladů předaných naší společnosti
 • obratem se rozumí obrat pro účely DPH
 • paušálem na dopravu se rozumí paušál dle §24 od. 2 písm. zt, Zákona č. 586/1992Sb, o daních z příjmů
 • pokud je někde zmíněn výraz náklad či výdaj, tak význam tohoto slova je totožný, pouze výdaj se používá v daňové evidenci a náklad se používá v účetnictví
 • správce daně je orgán veřejné moci, kterému byla svěřena působnost v oblasti správy daní
 • daňový subjekt je osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo plátce daně
 • poplatníkem je subjekt jehož příjem či majetek je daní zatížen
 • plátce je subjekt, který daň odvádí správci daně
Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví