EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Změny zdanění zaměstnaců v příštích letech

Změny zdanění zaměstnaců v příštích letech

V současné době diskutované změny mají přinést na přechodné období roků 2013 až 2015 následující:

  • zavedení druhé sazby daně 7 % z příjmů, které přesáhnou maximální vyměřovací základ stanovený pro sociální zabezpečení (48násobek průměrné mzdy, v roce 2012 cca 1,2 mil. Kč).
  • zrušení stropu pojistného na veřejné zdravotní pojištění (72násobek průměrné mzdy, v roce 2012 cca 1,8 mil. Kč).

Již je schválena novela s účinností od roku 2015 přinášející tyto změny:

  • zrušení superhrubé mzdy, odvody z hrubé mzdy
  • zvýšení sazby daně na 19 %
  • zavedení zaměstnanecké slevy 3 000 Kč
  • nemožnost uplatnění základní slevy na poplatníka (24 840 Kč) u příjmů, které přesáhnou 48násobek průměrné mzdy, v roce 2012 cca 1,2 mil. Kč
  • zvýšení sazby odvodů pojistného na zdravotní pojištění z 4,5 % na 6,5 %
Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví