EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Změny v elektronickém podání

Změny v elektronickém podání

  • V současné době je povinné podání v elektronické podobě pouze souhrnného hlášení, výpisu z evidence u přenesení daňové povinnosti podle § 92e a žádosti o vrácení daně v členských státech EU.
  • Novela zákona o DPH, o které se v současnosti jedná v Poslanecké sněmovně, zavádí povinnost předkládat v elektronické podobě daňová přiznání vč. příloh, hlášení, přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů. Navrhuje se účinnost těchto ustanovení od 1. 1. 2014 a současně i vyjmutí některých plátců, fyzických osob, z této povinnosti.
  • Výjimku z povinnosti podávat předmětná podání elektronicky mají mít malí podnikatelé ? fyzické osoby s obratem do 6 milionů Kč za předcházejících 12 kalendářních měsíců, pokud jim již nevznikla povinnosti činit podání elektronicky na základě tohoto či jiného zákona.
  • Je třeba vzít v úvahu, že zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa již zavedl povinnost podávat elektronicky daňová přiznání k DPFO ze závislé činnosti, sociálnímu a zdravotnímu pojištění pro všechny zaměstnavatele. Všichni zaměstnavatelé tak již musí mít zajištěnu cestu, jak komunikovat se správcem daně elektronicky.
Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví