EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Zdaňovací období DPH od roku 2013

Zdaňovací období DPH od roku 2013

  • Základní zdaňovací období má být nově měsíční. Z tohoto pravidla jsou výjimkou plátci neusazení v ČR, tedy nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu. Noví plátci mohou provést přechod na čtvrtletní zdaňovací období teprve od třetího roku, pokud mají obrat pod 10 mil. Kč a nejsou označeni jako nespolehliví plátci. Dosavadní plátci nemusí automaticky přecházet na měsíční zdaňovací období.
  • Od roku 2014 mají být veškerá podání vůči správci učiněna elektronicky. Tedy i přihlášky i DPH, změny údajů a přiznání. Výjimkou mají být fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč.
Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví