EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Zdanění cenných papírů

Zdanění cenných papírů

Od roku 2014 dochází ke změnám ve zdanění cenných papírů. Důležitou změnou je časový test pro osvobození, který se mění ze šesti měsíců na tři roky. Cenné papíry, které byly v obchodním majetku poplatníka, jsou osvobozeny po třech letech po vyřazení z obchodního majetku. Dále se do zákona o dani z příjmů dostalo důležité ustanovení, pokud příjem z prodeje cenných papírů nepřesáhne za kalendářní rok 100.000 Kč je příjem osvobozen. Toto ustanovení je praktické z hlediska zjednodušení administrativní zátěže, aby každý poplatník prodá cenné papíry a nesplní časový test, nemusel podávat přiznání.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví