EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Výpověď z nájmu bytu od 01.01.2014

Výpověď z nájmu bytu od 01.01.2014

V novém občanském zákoníku platném od 01.01.2014, jsou změny mimo jiné i při výpovědi z nájmu. Tyto změny jsou postaveny ve prospěch pronajímatelů, jelikož bylo podle současné úpravy téměř nemožné „po dobrém“ nájemníka z bytu vystěhovat, bylo to možné na základě soudního příkazu. V některých případech musel také pronajímatel sehnat nájemci náhradní bydlení, toto také nový občanský zákoník ruší. Výpověď je tříměsíční a musí v ní pronajímatel uvést jasné důvody a výpověď také musí obsahovat klauzuli, že má nájemce možnost podat návrh k soudu, aby přezkoumal oprávněnost výpovědi. Pokud nájemce poruší závažně nájemní smlouvu nájemce bude možné vypovědět nájemní smlouvu okamžitě. V tomto případě bude mít nájemce měsíc na vyklizení bytu.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví