EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Úleva pro fotovoltaiky při solárním odvodu

Úleva pro fotovoltaiky při solárním odvodu

Některé výrobce energie ze slunečního záření postihl solární odvod tak, že nemohli dostát svým závazkům. Na základě rozhodnutí ústavního soudu upozorňuje finanční správa, že tito poplatníci mohou využít účinná ustanovení daňového řádu, kdy může správce daně na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední povolit posečkání daně. Toto je zejména v případech, kdy by byl odvod solární daně pro poplatníky likvidační. Z posečkání daně je vyměřen úrok, který je poloviční oproti běžnému úroku, ale navíc může správce daně v odůvodněných případech povolit posečkání daně bezúročné.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví