EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Uchazeči o zaměstnání nebudou moci vykonávat brigády !

Uchazeči o zaměstnání nebudou moci vykonávat brigády !

Do 28.07.2017 mohli uchazeči o zaměstnání vedení na úřadě práce vykonávat tzv. nekolidující zaměstnání, což byla práce na základě dohody o provedení práce na částku poloviny minimální mzdy měsíčně.

Toto ustanovení bylo změněno novelou Zákona o zaměstnanosti, která vešla platnost 29.07.2017. Tato novela souběh výkonu nekolidujícího zaměstnání a evidenci jako uchazeče o zaměstnání nepřipouští. V přechodných ustanoveních je dána lhůta tři měsíce pro stávající uchazeče, kteří měli v době změny zákona uzavřenu dohodu o provedení práce, aby si našli zaměstnání nebo ukončili tyto dohody. Lhůta končí 28.10.2017, pokud budou uchazeči dále vykonávat nekolidující zaměstnání, budou z evidence úřadů práce vyřazeni. Toto ustanovení zákona se dostalo do zákona z důvodu, že každoročně narůstá počet uchazečů vykonávajících nekolidující zaměstnání na základě dohody o provedení práce, očekává se, že tím dojde k větší motivaci uchazečů najít si plnohodnotné zaměstnání.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví