EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Slevy na dani pro rok 2011

Slevy na dani pro rok 2011

Pro rok 2011 platí následující výše slev na dani:

  • 23 640 Kč na poplatníka (možnost uplatnění i u výdělečně činných starobních důchodců a i u zahraničních zaměstnanců, kteří jsou daňovými nerezidenty ČR),
  • 24 840 Kč na druhého z manželů bez vlastních příjmů nebo s příjmy nepřesahujícími roční limit ve výši 68.000 Kč a jedná-li se o druhého z manželů, který je držitelem průkazu ZTP/P, v dvojnásobné výši,
  • 2 520 Kč u poživatele invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně,
  • 5 040 Kč u poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
  • 16 140 Kč u držitele průkazu ZTP/P,
  • 4 020 Kč pro studenta (po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem).
Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví