EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Se zadržováním nadměrných odpočtů je konec?

Se zadržováním nadměrných odpočtů je konec?

Správce daně mohl do třiceti dnů od lhůty pro podání DPH zahájit postup k odstranění pochybností. Jelikož není v daňovém řádu lhůta, která by správci dala tzv. „nůž na krk“, využívají správci tento postup k zadržování nadměrných odpočtů. Daň mohla být zadržována i několik let. Toto by se mělo změnit, pokud by správce daně vedl řízení k odstranění pochybností déle než pět měsíců, náležel by poplatníkovi úrok ze zadržované částky.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví