EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Pro daň z příjmů FO bude jen jeden formulář

Pro daň z příjmů FO bude jen jeden formulář

Změny zákona o daních z příjmů účinné od 1. ledna 2005 si vynutily změnu formulářů k dani z příjmů FO i k dani z příjmů PO. U daně z příjmů FO bylo nutné ošetřit především institut společného zdanění manželů, pro jehož použití byla vydána další příloha k tiskopisu daňového přiznání č. 5. Pro zdaňovací období roku 2005 bude vydán jednotný formulář pro všechny FO, to znamená, že již nebude zvláštní formulář typu ?A? pro FO s příjmy výhradně ze závislé činnosti a typu ?B? pro zbývající FO. Nový formulář (vzor č. 12) musel být formálně upraven např. z důvodu zavedení daňového zvýhodnění na dítě, dá se však konstatovat, že FO neuplatňující společné zdanění v příloze č. 5 jej budou vyplňovat již zažitým způsobem.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví