EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Povinnost podat daňové přiznání

Povinnost podat daňové přiznání

Odpověď se skrývá v ustanovení § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů, podle kterého platí, že každý (včetně OSVČ) je povinen podat daňové přiznání, pokud jeho roční příjmy přesáhly 15 000 Kč. Do této částky se nezapočítávají příjmy od daně osvobozené a příjmy zdaněné srážkovou daní.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví