EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Podpora obnovitelných zdrojů energie končí

Podpora obnovitelných zdrojů energie končí

Toto opatření se bude týkat nových instalací obnovitelných zdrojů vyrábějících elektřinu uvedených do provozu po 1. lednu 2014.

Pro větrné a vodní elektrárny a elektrárny na biomasu uvedené do provozu do 31. prosince 2014 bude podpra zachována, jestliže jim bylo uděleno povolení stavby přede dnem účinnosti zákona.

Zárověň se proslouží dočasná solární daň 10%, a sice pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2010.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví