EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Nepopulární změny v DPH v příštím roce

Nepopulární změny v DPH v příštím roce

Sněmovní tisk 695 obsahuje velký balík legislativních změn od příštího roku. V současné době je postoupen do Senátu, kde by měl přijít na pořad dne v polovině srpna. Tento sněmovní tisk obsahuje i návrhy na podstatné změny v zákoně o dani z přidané hodnoty. Bude-li zákon schválen, pak očekávejme především následující změny:

  • další zvýšení sazeb DPH, a to z 20 % na 21 % a 14% na 15 %
  • změna § 37 odst. 1 ZDPH – upravuje způsob zjištění daně, a to za použití formulace, daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně
  • změna v § 37 odst. 3 ZDPH (tj. při výpočtu DPH při DUZP, bylo-li DPH odvedeno z úplaty před DUZP) – toto ustanovení má být nahrazeno novým § 37a ZDPH
  • změny se plánují i v příloze č. 1 ? zboží ve snížené sazbě (dětské pleny, zdravotnické pomůcky, ortopedické pomůcky a přístroje?.)
Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví