EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Něco z nemocenského pojištění...

Něco z nemocenského pojištění...

Podpůrčí doba je maximální doba, po kterou může být vypláceno nemocenské. Podpůrčí doba začíná běžet 15. kalendářním dnem (do 14. dne vyplácí náhrady zaměstnavatel) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a končí dnem, kterým končí pracovní neschopnost nebo karanténa. Podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví