EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Motivační příspěvek pro studenty

Motivační příspěvek pro studenty

V zákoně o daních z příjmů již v současné době najdete motivační příspěvek pro studenty. Tento motivačbní příspěvek může poskytnout firma pro studenty, kteří se připravují na budoucí povolání u společnosti. Motivační příspěvek je urrčen na stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání v zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v hromadných dopravních prostředcích do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných pomůcek a prostředků nad rámec zvláštních předpisů.

V roce 2014 se motivační příspěvek zvyšuje na 5.000 Kč měsíčně ze současných 2.000 Kč měsíčně u žáka a na 10.000 Kč měsíčně ze současných 5.000 Kč měsíčně pro vysokoškoláka. Tento motivační příspěvek je pro firmu daňovým nákladem a pro studenta zdanitelným příjmem. Zákon o daních z příjmů neřeší postup pro případ, že student nakonec k firmě nenastoupí nenastoupí. Z daňového hlediska nedochází k žádnému postihu u společnosti ani u studenta. Případné vyrovnání mezi studentem a společností se řídí smlouvou, kterou spolu společnost a student uzavřou.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví