EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Minimální zálohy na pojistné OSVČ 2012

Minimální zálohy na pojistné OSVČ 2012

  • OSVČ zaplatí v příštím roce na zdravotní pojištění minimálně 1 697 korun (letos 1 670 korun). Minimální měsíční záloha u důchodového pojištění vzroste u hlavní činnosti z 1 807 korun na 1 836 korun. OSVČ vedlejší činnost zaplatí měsíčně 735 korun (letos to bylo 723 korun)
  • Zatímco u důchodového pojištění platíte vyšší částku minimální zálohy až za měsíc, ve kterém budete podávat Přehled o příjmech a výdajích (duben 2012, popř. červenec 2012), u zdravotního pojištění musíte platit vyšší částku už za leden 2012.
  • Od příštího roku se také konečně sjednotí termín pro doplatek pojistného za zdravotní a sociální pojištění. Bude tedy platit, že případný doplatek na pojistném musíte uhradit do osmi dnů od podání Přehledu (nebo od data, kdy jste ho měli nejpozději podat).
Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví